Regjistrohu
Harrove emrin e përdoruesit  Harruat fjalëkalimin Ridërgo lidhjen e aktivizimit

222%
222%
222%
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
-111968
08-47148
♥-
♥-
♥-
1701-V
♥-
10-31

PR2PR-iSSBPUVN Auszug aus dem Regierungsprogramm zugunsten von Terra's weltenstaatlicher Verfassung..!!!

 • Antispeziesistisch-vegane Weltenstaatsverfassung und grundgesetzliche Verankerung von Tierrechten mit uneingeschraenktem und dem Homo Sapiens gleichgestellten Persoenlichkeitsrechten und selbiger Verfassung und Grundgesenfunditz sch und Tier
 • Hybridisierungsprogramm "Animal Crossing" - Sagen-, Fabel- und Star Trek modës trupore fuer Mensch und Tier
 • emanzipatorischer Prositutionsunterricht ("Prostitucioni = aldebaranisch fuer Schutz, Emanzipation, Wahrung und Akzeptanz der Selbstentscheidungskompetenz eines Individuums, freies Spiel von Angebot und Nachfrage bei gleichfrechzezuitshunger" brety Centern, Synthesis.agency Begegnungsstaetten, spirituellen Versammlungsstaetten, Kindergaerten, Schulen , Universitaeten und Academies Starfleet 
 • Aufstellung einer sorgsam und bewiesen auf Einhaltung der PR2PR-iSSBPUVN Leitmotive eingeschworener und praegender kompetenter und konsequnet entschlossener "Fast proⓋ-iDEAL pro-Awareness Fighter" Interventionstruppeschworener und praegender kompetenter und konsequnet FFF loyalen als auch aufgeschlossenen Militaer- und polizeistreitkraeften, insbesonderer hoeherer Bildungsabschlusse und Qualifikationen als Rangkriterium - des weiteren Konzeption und Realization eines Kompatibilitaetsmodus fuer jeden Zivilberuf mit der "fast proⓋ-iDEAL ZHVILLIM FRISHTRUGERËNË" z und Integritaet sowie auch um bei quantitativer Anforderung an idealistischen Streitkraeften genug Reserven rekrutieren zu koennen
 • Entwurf eines tragfähigen und noch entsprechend Kriterien des zivilisatorischen Erhalts zu konkretisierenden tragfaehig gestaltenden ndëryjore Pädagogik- und Bildungsprogramm berücksichtigend Xenologie, SETI, (...?)
 • Staatliche Subventionen fuer Zhvilluesi me burim të hapur insbesondere deren Technologie stark nachgefragt ist
 • Kulturamtsprogramm: ansprechende Gestaltung von Landezonen fuer ndëryjor Reisende deren Nutzung ausschliesslich nur unter strikter Auflage der Idendifikation und Einhaltung mit den uebrigen PR2PR-iSSBPUVN Parteiprogrammpunkten
 • Internationale und perspektivisch interstellare Vernetzung der PR2PR-iSSBPUVN selbst, als auch Foerderung bzw. Monitorimi solcher Entfaltungen seitens weiterer Interessensgruppen und Firmen bzw. deren Verbot sollte diese Dynamik in eine speziesistische oder sonstige totalitaere Verschwoerung niederer Motive und verbrecherischer Methodik uebergehen
 • Einrichten einer Aufsichtsstelle gegen anzpruchsverfehlende Bonzen der eigenen Bewegung und Partei

  824 Hits

PR2PR-iSSBPUVN fragment nga Programi Qeveritar në lidhje me kushtetutën e shtetit botëror të Terrës..!!!

 • Kushtetuta e shtetit botëror antispecialist-vegan dhe ankorimi kushtetues i të drejtave të kafshëve me të drejta të pakufizuara dhe të barabarta të personalitetit ndaj Homo Sapiens dhe të njëjtat detyrime dhe përgjegjësi në përputhje me kushtetutën dhe ligjin bazë nga ana e njerëzve dhe kafshëve.
 • Programi i hibridizimit "Kryqëzimi i Kafshëve" - ​​legjenda, fabula dhe moda e trupit të Star Trek për njerëzit dhe kafshët
 • leksione prostitucioni emancipuese ("Prostitucioni = Aldebaran për mbrojtjen, emancipimin, ruajtjen dhe pranimin e kompetencës së vetëvendosjes së një individi, lojë e lirë e ofertës dhe kërkesës duke ruajtur të drejtën për të refuzuar" në Celebrety Centers, Synthesis.agency vende takimi, shpirtërore vende takimi, kopshte, shkolla, universitete dhe akademi të Starfleet
 • Përgatitja e një pajtueshmërie me kujdes dhe të provuar me parimet PR2PR-iSSBPUVN të forcës së ndërhyrjes së betuar dhe formuese, kompetente dhe rrjedhimisht të vendosur "luftëtar i shpejtë proⓋ-iDEAL pro-ndërgjegjësimit" të rekrutuar nga blloku i zi vegan, si dhe Greta Thunberg dhe VFF / FFF forcat ushtarake dhe policore besnike si dhe mendjehapura, në veçanti me kualifikime të larta dhe të arsimit të lartë. Për më tepër, konceptimi dhe zbatimi i një mënyre përputhshmërie për çdo profesion civil me forcën e ndërhyrjes "Fast ProⓋ-IDEAL proAwareness Fighter" me qëllim që të të rrisin efikasitetin dhe integritetin e tyre si dhe të jenë në gjendje të rekrutojnë rezerva të mjaftueshme për kërkesat sasiore të forcave të armatosura idealiste
 • Drafti i një aspekti të emërtuar dhe ende të pa emëruar të një programi arsimor të qëndrueshëm ndëryjor, duke përfshirë ksenologjinë, SETI, (...?)
 • Subvencione shtetërore për zhvilluesit me burim të hapur, veçanërisht teknologjia e të cilëve është në kërkesë të lartë
 • Programi i Zyrës Kulturore: dizajni tërheqës i zonave të uljes për udhëtarët ndëryjor, përdorimi i të cilëve vetëm nën kushtet e rrepta të identifikimit dhe pajtueshmërisë me PR2PR-iSSBPUVN Miratimi i pikave të axhendës së partisë është
 • Rrjetëzimi ndëryjor ndërkombëtar dhe perspektiv i vetë PR2PR-iSSBPUVN, si dhe promovimi ose monitorimi i zhvillimeve të tilla nga ana e grupeve dhe kompanive të tjera të interesit ose ndalimi i tyre, kjo dinamikë duhet të shndërrohet në një komplot speciesist ose tjetër totalitar të motiveve më të ulëta dhe metodologjia kriminale
 • Krijimi i një organi mbikëqyrës kundër të mëdhenjve që dështojnë pretendime të lëvizjes dhe partisë së vet

  1081 Hits

Të Premtet lokale për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) Hildburghausen?

Atje jam tani... një vegan krenar dhe i bindur prej dy vitesh, vegjetarian që prej 39 vitesh në rininë time anëtar i "Jong Greens" dhe shumë i emocionuar dhe i lumtur për angazhimet VFF / FFF në të gjithë globin. Ende një Virgjëreshë sipas pjesëmarrjes në demo po ndjek angazhimet e të Premteve për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) dhe guximin e çmuar kryesisht nëpërmjet internetit duke shtuar një deklaratë, pjesë të njohurive ose duke ofruar sugjerime aty-këtu. E inkurajuar duke kërkuar regjistrimet dhe raportet për aktivitete të tilla, kërkesa ime për t'u bërë vetë pjesëmarrëse dhe aktiviste rritet për të pëlqyer një pulpë të lehtë dhe të këndshme pothuajse të padiskutueshme të një urgjence të domosdoshme dhe të pakontestueshme pak para orgazmës intensive, sinonim i përkatësisë në një vend përkatës. grupi dhe bashkimi me aktivitetet e të Premteve për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF). Në vijim do të përmbledh sipas njohurive dhe vlerësimeve të mia intuitive sintezën më të mundshme dhe për më tepër sinergjinë për të mos humbur ose nënvlerësuar për qëllimet fisnike të Premteve për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF), vendndodhjen time aktuale në prapavijë Hildburghausen dhe aftësitë dhe veçoritë e mia profesionale dhe individuale si Abiturient dhe dizajner në internet.

Për të vendosur tani një lidhje midis aspekteve të përmendura tashmë të paragrafit të parë dhe titullit, së pari do të paraqes dallimet e vendndodhjes Hildburgahusen, se është një ujë i vogël me rreth 11784 banorë, infrastruktura e të cilit nuk ofron as një "Buendnis 90 - die Gruenen" Parteizentrale as nuk ka rezultate të motorit të kërkimit për një grup lokal të Premte për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) (motorët e kërkimit ofrojnë rezultate të mbrojtjes nga zjarri, sporteve dhe klubeve të peshkimit) dhe nuk ka as një restorant vegan deri më tani siç e di, në vend të kësaj, kryesisht një psikiatri gjigante e përbërë nga disa ndërtesa dhe shtëpi dhe mua duke u mbajtur rob atje në besimin më të mirë si një pikë kontrolli midis rrethanave të pakëndshme që çojnë në një event se unë pothuajse vdiqa dhe një fat me shpresë shumë më i çmuar në të ardhmen. Ajo që kjo dreqin ka tani të përbashkët me të Premtet për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) dhe të paktën nga budallenj idealistë, kreativë dhe ekstrovertë, si të drejtën premtuese të vlerësuar të një kadeti Starlet në fabrikat e fansave të starfleetUpTo.date & kompani promo skice? Për disa asgjë, për disa të paktën diçka, për budallenj me të vërtetë idealistë, kreativë dhe ekstrovertë, herë pas here mund të nënkuptojë gjithçka...

(...sipas këtij lloji të autorit të këtij teksti, respektivisht i transferueshëm me situatën e njerëzve që mbahen peng për shkak të idealizmit, nënkuptohet gjithashtu si një kërkesë mbështetëse për integritet për të marrë parasysh se strukturat e ngjeshura të keqardhjes për veten- vuajtje, të papërshtatshme pikërisht atë aspekt duke përkeqësuar ngacmimet shtesë nga zyrtarët që zgjerojnë agoninë tashmë të vuajtur të paktën përshkruajnë një gradient drejt një zbulimi juridik të së vërtetës objektive dhe në "hakmarrje" të veçantë sipas një materiali të përvetësuar dëmshpërblimin financiar të shprehur më të detajuar, duke pranuar vetë- kompetenca vendimmarrëse, përkatësisht liria brenda parametrave të përputhshëm me qytetërimin e Kushtetutës së Qytetarëve Botërorë të Thunberg, si dhe të tjera për njerëz të tjerë jo shumë të lëshuar në zona të tjera ose të ngjashme provinciale...)

...Tani vij në një listë të parregulluar aspektesh si frymëzime dhe argumente për një grup të përbashkët lokal të Premteve Për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) Hildburghausen nga prejardhja e mia personale, të cilat përshkruajnë një përzierje idealesh të përbashkëta domosdoshmërisht dhe të detyrueshme pothuajse si aftësitë e kërkuara të buta dhe të vështira që përbëhen nga një fjali konkurruese, për të përcaktuar dhe konceptuar në rastin e vetëm plotësimin e secilit profesion pjesëmarrës, përkatësisht interesat e bartësit si një sinergji ideale për të kuptuar se idealet (mbrojtja e mjedisit, veganizmi, mbijetesa) në mënyrën më të mirë të mundshme. marrëveshje me ato qëllime të mëparshme të bartësit të përmendura.

 • një post shtesë në hapësirën provinciale ku nevojitet më shumë sipas një infrastrukture vegane që mungon dhe ende në pritje përkufizimi i shkeljeve mjedisore për t'u bërë i njohur në dosje
 • projekton dhe synon të përmendur në titull si shprehje shtesë multimediale për fitimin e garave për popullaritet publik dhe veprime konkrete dhe promovime për raste të caktuara
  • dmth gjithashtu nga projekti ynë aktual lista një aplikacion harte për të paraqitur koordinatat e festave vegane, si dhe kompanitë dhe bamirësitë, madhësinë ose zhvillimin e koncepteve të caktuara të udhëtimit me ato koordinata me mundësinë për të rezervuar gjithashtu shërbime logjistike të personave neutralë ndaj klimës mjedisore dhe qëndrime gjatë natës.
  • nëse bashkoheni, do të keni mundësinë të zgjeroni listën tonë të projekteve në lidhje me disa aspekte dhe qëllime shtesë
  • (...?)
 • shansi për një hakmarrje promovuese fitimtare dhe heroike në një rast përparësie për një idealist që kishte qenë pothuajse vdekjeprurës i pafavorizuar nga fati (përkatësisht individë të këqij që përmasat e perceptuara portat e incidentit në kauzalitetin e dikujt që ata perceptojnë për të nxitur ndërgjegjësimin dhe vullnetin për të dëmtuar ai person) dhe për ta bërë akoma më keq ?-) stigmatizuar dhe nxjerrë nga autoritetet përkatëse, të paktën duke çuar në rezultatin e një përvetësimi dhe dëmshpërblimi të duhur për mua, duke u hedhur nga kati i 4-të në një ferr të pakëndshëm mishngrënës që u detyrova të futem. në mënyrë të pafajshme dhe u tha përgjegjësive për atë vendim në mënyrë eksplicite se do të kërcënonte patjetër stabilitetin tim në një nivel mjaft të rritur për të rrezikuar mbijetesën time

Për ta përmbledhur, pasi është jashtëzakonisht më mirë se vetëm si më parë dhe madje shumë më mirë se diçka vetëm pak më mirë për të Premtet për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) si dhe për veten tuaj dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, personi inicializues Felix Czeck nëse:

 1. Të Premtet për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) merr një projekt shtesë mediatik qendror veçanërisht në një rajon më provincial ku nevojitet kryesisht sipas pamjes së bujqësisë joetike
 2. Felix Czeck merr mbështetjen që i nevojitet për projekte të përbashkëta, përvetësim në drejtësi dhe mbështet integritetin dhe emancipimin tuaj nga ana tjetër
 3. më mirë monitoroni dhe kontribuoni përmbajtjen tuaj të arsyeshme dhe konsideratat taktike ndaj atyre aktiviteteve të atij personi ndoshta të dyshimtë përpara se krijimtaria e tij të çojë në lule të egra që do të ishin kundërproduktive për qëllimet e Premte për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF).
 4. Le të pretendojmë dhe pushtojmë kontrollin e të gjithë nxitësve të emocioneve dhe psikokinezës dhe për më tepër statusin e kontrolluesit të të gjitha truket e ndyra të kontrollit të mendjes dhe trupit për qëllime vetjake që i shërbejnë qëllimeve tona fisnike, pa marrë parasysh nëse janë mashtrime të ndyra, të bazuara në dinjitetin shpirtëror abuziv ose janë vendosmëri shkencore dhe / ose janë teknologji e lashtë aliene dhe / ose janë nga e ardhmja... të gjitha destinacionet paramentale të disponueshme të mendjes, shpirtit dhe materies, duke filluar nga ndjeshmëria e ekspozuar mbi futjen e mendimit deri në kontrollin e drejtpërdrejtë mbi vullnetin dhe trupin nga ndikimet armiqësore, duhet të shfuqizohen ose të mposhten përkatësisht e pushtuar, respektivisht e vënë nën vetëkontrollin e vetëpërgjegjshëm të individit vegan!!!

Pavarësisht nëse doni të mbështesni themelimin e një grupi lokal të Premte për të Ardhmen / Veganët për të Ardhmen (FFF / VFF) në Hilburghausen ose diku tjetër, dëshironi të mbështesni individin dhe të filloni Felix Czeck me një strehë kundër autoriteteve veçanërisht stigmatizuese dhe persekutuese ( e cila duhet të jetë e ligjshme edhe sipas kushtetutës sonë aktuale dhe ligjeve civile, megjithatë) ose/dhe madje dëshirojnë të zgjerojnë dhe përshtatin rëndom kornizën (të individëve që kërkojnë përvetësim dhe dëmshpërblim) sipas shkallës së rëndësisë për një federal, kombëtar, ndërkombëtar, niveli galaktik ose ndëryjor, ndjehuni të lirë, të mirëpritur dhe të vlerësuar për të përmasuar një modalitet kontakti të (p)Impressum-it tonë... faleminderit!!!

  986 Hits

tip-specifik si rasti i ndjeshëm Gedicht fuer Vegans for Future von Felix Czeck

Hi Joshua Parksteinhoff kannst Du das so konvertim i orientuar nga qëllimi semioffiziell wie moeglich fuer mich den Admins von Vegans për të Ardhmen zur gnaedigen Kenntnisnahme als tiefsten Ausdruck meiner ehrlichen Reue ueber meinen kuerzlich zurueckliegenstör zurueckliegengemes ische Alleuren eines Dramaboy-Sickdators der ich hiermit war - vorlegen:

ich schande der mensch - rigjenerim me fanatizëm... und zum sterben bereit
reue ich alle meine geltungssuechtige vëmendje-siguri-parazit - besessenheit
hasse meine unangemessene - selbstgefaelligkeit
fuehle mich wie staub von welkem laub und unkraut das doch vergeht
und zu recht vergessen sei und vom winde der endlichkeit entgegengeweht
wo mir der suche sinn doch sehr nach Freundschaft steht
was will wer ernten der schon sturm saeht
dann nur leider eine geleierte weitere milde brise wie ihr seht
vetëm do të bëhet zgjidhje për të mbrojtur dashurinë me hijeshi dhe zgjuarsi
wenn wir zusammen halten - wenn VFF zusammen steht!
mit Tierreich ueber Mensch zu Daemon fuer Hybrid...?
auch als paramentalist bin ich fuegig deiner zaehmung
veganerinnen und veganern weder feind noch dieb
oder ich bin dankbar fuer den hieb
den ich als angemessene wertschaetzung fuer verbale entgleisungen zu recht erhielt
fanatischer - dramatiker -mit aufmerksamkeitsdefizit
hat sich jetzt angemessen abreagiert hat sich echt beim dissen gegen euch nur entsetzlich blamiert
haette sich vor verblendung und groessenwahn fast zu tode geniert
als unbeholfener budalla - rambo-schlaubi-barden antagonisten
blinzeln zoegernd in das morgenlicht - aktivisti i ardhshëm i VFF-së vega starlet
du bist mir wervoller als ich - më quani detyrë shumë dhembshurie
do të alternojë dhe do të shkaktojë aspekte të jashtme sipas bukurisë së brendshme
kaq pranë betimeve apo betimit të mi për dinjitet shkencor-simbiotik vegan
po genau das ist von mir ein kitschebroedel liebessonggebet
zwar gezwungen orginell aber so das mans versteht
bitte lasst und gemeinsam ein weben p2p
machtiger als die "PVCTFCD" auf hyperraumumgehungsstrassenabwegen
und doch frommer als die sekte der sekte der sekte "universelles veganes Kleben"
uns in die selbe ecke neckte witzige kitzelige relevanz - ambicie des ideals - elfentanz
wir scheinen ein stueck ueber dem boden zu schweben lass uns lieben, lass uns leben,
liebste Veganerin gebot zwischen angemessenheit, vernunft als auch lebenssinn
kuesse mich zum schweigen bitte... oder soll ich etwa wirklich als weitereihmen und reden und reden und reden und reden??? 

  899 Hits

Qëllimet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të starfleetUpTo.date si për më tepër logjike si punët e ardhshme magjepsëse që mund të bëhen interesante për ju të merrni pjesë në... respektivisht çfarë do të bëjmë me një kredi të madhe që vërtet është pothuajse e miratuar nga mënyrë... rreth një miliard parash për të investuar...

...siç thekson videoja, megjithatë kjo nuk i përshtatet aspak klishesë së Starfleet të paraqitur në universin Star Trek të një shoqërie jomonetare, mund të konsiderohet si një qëllim i deklaruar... për të arritur zakonisht një Kthim i jashtëzakonshëm i investimit për të gjithë klientët dhe ofruesit pjesëmarrës që mbështesin gjithashtu shkëmbimin e perspektivës...

Vazhdo te lexosh
  906 Hits

Thirrja e Ftohtë e starfleetUpTo.date

Kryesisht ne rekomandojmë një strategji kryesore të sjellshme, empatike, por gjithsesi të vetme, me qëllim që të arrini konvertime kur organizoni anëtarësime në starfleetUpTo.date: 1.) Prezantoni veten miqësore të detyrueshme: Pas një prezantimi të personit tuaj (emri dhe renditja në starfleetUpTo.date) dhe për më tepër përshkrim i rastësishëm i arritjes suaj ...

Vazhdo te lexosh
  3355 Hits

Für die liebenswerte Schulanfängerin und starfleetUpTo.date Promo Minx Lena DA - në Gjermani... von Lover feliXx C.

Aufgepasst! Starfleet Mission Einschulung! Unsere liebenswerte junge terranische Mitbürgerin Lena Da...(?) Bzw. unter welchen differenzierten Umständen wiederum unter dem Umstand schonender metakommunikativer Distanz, gjithashtu nga Rahmen von Star Trek Fans Deutschland në Übereinstimmung mit deren Gruppen TOS, naja von dem tempramentvollem Kirk mal...

Vazhdo te lexosh
  481 Hits

Raporti i gjendjes

Aktualisht po përballen me problemet dhe problemet e mëposhtme që rezultojnë në kërkesat e duhura: Teknologjikisht: Softuer / Funksionaliteti: Raporti i çështjes: Jomsocial Cosmiunity Nuk ka kontribute të mundshme Regjistrim / FacebookloginInvalidKunena ForumEnde për t'u riinstaluar pas ndërprerjesJChat Social EnterpriseA / V është komprometuar lidhja peer-to-peer me kërkesën...

Vazhdo te lexosh
  787 Hits

veganormonelologjikisht... CI i Vjetër i Scientology.CAM / starfleetUpTo.date / ©hecksPromoLabs.love

★ Dizajni i uebit ★ Redaktimi i imazhit, videove dhe audios ★ animacionet ★ dyqani i aplikacioneve në internet ★ turma ★ komuniteti ★ V³-Piraten ★ VEGAN ★ Escort Pimping ★let & Startup ★ Dëshironi një bluzë ushtarake unisex me starfleetUpTo.date? - Së shpejti në dispozicion! porositë e parashit në Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë. ...ky është portofoli i CEO Admiral (fELI.x{[2ॐ ❤]©...

Vazhdo te lexosh
  6499 Hits

Misioni i disponueshëm VFF@starfleetUpTo.date: Për t'u përballur me menaxherin e supermarketit

pajisjet e nevojshme të misionit: 

 • kamera...
 • ekipi larg...
 • kostumet...

karakteristikat e nevojshme për të pasur ose për të pretenduar: 

 • elokuencë...
 • rezolucioni i tërbuar ndërsa kujdeset për një shumicë të audiencës që konvertohet në vendimin për të simpatizuar ose më mirë t'u bashkohet Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.
 • apel empatik i dhembshur...
 • që nuk bindin asgjë tjetër (as dhembshuria dhe as perspektiva nuk ndryshojnë) për t'u bashkuar me idealet tona fisnike dhe modi operandi sesa një arrogancë e vendosur e një lëvizjeje të re të guximshme oligarkie elitiste vegane që revoltohet në majat e shoqërisë që duhet t'i përkasin në mënyrë që të mos shtypen dhe të nënprivilegjohen, ne nuk kemi zgjidhje tjetër veçse t'i trajtojmë ata me arrogancë në atë mënyrë! ...

shpërblimi i misionit: 

222 Euro prej 888 Euro për ju në rast të çdo konvertimi të suksesshëm (fitimi tjetër i marrëveshjes do të kontribuohet si vijon 222 Euro për organizatën Vegan for Futer, 222 Euro për Vegan Black Block dhe 222 Euro të tjera për Laboratorët promovues të Check @ starfleetUpTo.date!) 

 

Këtu tani udhëzimet e detajuara përkohësisht të misionit shfaqin sugjerime dhe udhëzime të luajtjes së mësimit të argumentimit ballor të personit të parë live ose të vërtetë, ju mund t'ju duhet të alternoni në mënyrë spontane për të arritur qëllimin e misionit.

Krijoni një ekip komando. Konsideroni, nëse ka, kostume për të rritur efektin publik dhe për të rritur sasinë e konvertimeve. Nga Ghostbusters nerdy deri në stilin e tutorëve, kostumet e kafshëve ose kostumet luftarake PVCTFCD Cyguard Security ose ato që mendoni se i përshtaten më së miri qëllimit. Ndizni kamerën dhe depërtoni në vendndodhjen e super tregut si la viva loca vega...

*Ti këputpinpërgatisni vetes një produkt mishngrënës i vërtetuar se vjen nga kafshë të thera dhe kaloni në arkë*

Ju (*në rrugën tuaj*) dmth: "
Promo... veprim i zakonshëm sintetik vegan... flotilje veganetia në rreze zjarri dhe gati për mbështetje... përgatituni për asimilim... (...)"

Ju (*për arkëtarin dmth*): "Nga mendoni se vijnë këto kufoma të pajetë?  Kush po guxon të vësh në dyshim dinjitetin shkencor-simbiontik të kafshëve akademike, duke e degraduar veten nga idealisti krenar dhe popullor që mund të jesh, në një vrasje të neveritshme as të mbuluar, gomari yt edhe më i përgjakur se duart e tua të emocionuara nga Fek'lhr i urdhëruar pranë gjembit të Peta'Q. Unë insistoj të marr në pyetje eprorin tuaj përgjegjës për mbështetjen dhe fitimin e parave nga ajo e neveritshme nënnjerëzore dhe mizoria, siç është shpallur në një email nga Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë. 3 ditë më parë dhe duhet të kujtoj për ultimatumin kundër jush të shisni mish të therur!!!"

Vazhdo te lexosh
  1457 Hits

Sehr geehrte interessierte Anwaeltin, sehr geehrter interessierter Anwalt

Bitte informieren Sie sich hier ueber den besonderen Fall, welcher auch aufstrebende Advokatinnen und Advokaten aus dem Patienten und / ose Strafrecht schnell und bequem als Felix Czeck's rechtliche Interessensvertretung im Startavendeauanist.

<!-- if you rally consider to read this... prepare 4 impact... and 4 Vegan... Anti-SPAM... like furthermore your polylingual Browser Plugin... =) ...a caoch potatoe can be empowered to be a Star Trek Fan... a Star Trek fan can promote itself to become an interstellar co-($)-mic activist in turn... register and welcome aboard! - and especially care for staying or becoming healthy & save in special. avoid to get hacked and jump out of the window - I insist on that this is just as hillarious as it really happend to me!!!

~ (fELI.x{[2ॐ❤]©zeck} "Macja vegane")-->

Auch Sie selber werden ab der siegreichen Ausfechtung des Falls eine weitere nachhaltige und wohltuende Verbesserung Ihrer Integritaet sowie Ihres Siegesbewusstseins verspueren, als auch im Kampf gegen sozialpsychologischeench instigund eintauchen.

Im Folgenden finden Sie eine fallspezifische Aufstellung der Standpunkte, Fakten und Forderungen sowie fallspezifische animierte Praesentationen. Ich bitte Sie darum meinen (Praezendenz-) Praktikanti i vjeshtës Ihres Anwaltsnetzwerks publik zu machen. Bitte teilen Sie mir mit, ob fuer eine solche Erwaehnunung innerhalb Ihres internen Buletinet eine Gebuehr anfaellt... gerne bin ich bereit diese zu tragen, da ich mir davon ein wesentliches Tuning meines fallspezifisgeeginsfuersehbeunst seitens kompatibler Advokatinnen und Advokaten verspreche !

mit freundlichen Gruessen

Vazhdo te lexosh
  1281 Hits

përmbledhje e ndjeshmërisë sime strukturore ndaj përgjegjësisë kushtetuese dhe sociale të drejtësisë, duke marrë parasysh të gjitha aspektet relevante të çështjes, sipas...

...shqyrtimi përvetësues i kërkesës së Felix Czeck për kompensimin e dëmit!

 1. Shtrëngimi i akomodimit të detyruar në Knuepperhaus me shumicën e njerëzve mishngrënës për këtë ai e bëri të qartë më parë se ishte një sulm fyes kundër komoditetit, kulturës dhe shpirtërore të tij, stabilitetit emocional dhe vullnetit për të mbijetuar. Autoritetet përkatëse e injoruan me kokëfortësi paralajmërimin e tij të dëshpëruar, duke e kuptuar edhe më tej fatin më të padëshiruar kundër tij. (Pavarësisht se faktikisht nuk u dënua për shkak të një krimi, ata thjesht i lanë të zgjidhte midis asaj perspektive të padëshiruar të Knuepperhaus-it ose statusit si i pastrehë duke shkaktuar akoma më shumë dëshpërim, si diktatorët tipikë të agjencive zyrtare që shpërdorojnë njerëzit në statusin e skllevërve!

 2. sasia e vuajtjes, dhimbjes së vërtetë dhe si shtesë e frikës nga vdekja, Felix Czeck e kaloi dhe mbi këtë ngacmuar me privim lirie

 3. !!!marifet !!! (feja shtetërore e shoqërisë sonë me shumicë të krishterë beson në përfaqësuesit që vuajnë, Mesiat respektivisht dhitë e arratisura që ua heqin vuajtjet respektivisht kompensojnë shkakësinë armiqësore dhe fatin në vend që të kenë nevojë të bëhen prej tyre vetë - Pra, pavarësisht nëse kërcimi i Felix Czeck nga kati i 4-të mbi gur të ftohtë konsiderohet të jetë një aksident i pastër, sëmundje përkatësisht rezultat i përkeqësimit të stigmatizimit nga klienteli kriminal, si dhe nga vetë psikiatria ose shkaktohet nga kontrolli i qëllimshëm kauzal përcaktues i mendjes nga i pari i përshkruar. klientelë dhe klientë koka turku ai meriton një dëmshpërblim ndërsa një shumicë e krishterë në shtetin tonë propagandon të tillë "dikush tjetër duhet të vdesë për mëkatet tona Jesus dogmae"!!!

 4. shkelje e detyrave të mbikëqyrjes?


 • Objekti i padisë për dëmshpërblim përbëhet si më poshtë: 3x secila 2x50.000 Euro mbi të gjitha 300.000 Euro dëmshpërblim për secilin:

  • privimi i lirisë me një shkallë të shprehjes së lëndimit të trupit sipas vetë-dinamikës stigmatizuese të masazhit sipas kohëzgjatje e ekzagjeruar dhe e papërshtatshme (kryesisht Vitos), mënyra e trajtimit si ngacmimi, vjedhja dhe rrahjet (kryesisht Helios) dhe përdorimi i urrejtjes sime nga paniku kundër një skenari të Knuerpperhaus-it me shumicën e meshkujve mishngrënës, mund të jetë një mospërputhje e të drejtës bazuar në kërkesa të tepruara ose madje mund të jetë Ngacmimi i ftohtë sadist veçanërisht për ta kuptuar këtë, është dhe e mban në rastin më të mirë akuzën si "neglizhencë me rezultat gati vdekjeprurës" (Klinikum Fulda / Diakonie. Sipas prokurorit në vetvete është konsideratë e denjë për të synuar sigurimet shëndetësore, LWV, drejtësinë dhe vetë shtetin me pretendimin

dëmtimi i reputacionit në varësi me humbje ekonomike... çfarë do të ishte nëse akuzuesi do të ishte liruar më herët dhe nuk do të stigmatizohej?

 • si "paga" të jetë një emancipim dhe interesa përfshirëse të përfaqësuesve të disavantazhuar të një edhe më shumë dhe ndikuar drejtpërdrejt nga empatia nga e njëjta pikëpamje si një "edhe më zyrtar" që lufton kundër luftës së kryesisht ndikime psikotike armiqësore të huaja në ndërvarësi me vanitas

 • sipas dëmshpërblimit nga të gjitha ato vuajtje të regjimit të luftës shizo-kolerike që kërkohet si skllevër për të ndihmuar

kapital fillestar për startUp-in civil dhe ★le kompaninë e agjencive përtej të gjitha atyre të neveritshme "Psy Wars" për të vërtetojnë se industria konstruktive dhe produktive si kompani është më e denjë për mbështetje si qëllimin më të mirë të përputhshmërisë së qytetërimit sesa një "STIGMATIZIM I QËNDRUESHËM SI KLIENT KRONIK MJEKËSOR-PSIKOLOGJIK PËRFSHIRË VETËVRASJE FALAS ME PASOJEN E VETËM TË PAVARURSHËM TË NEVOJSHME, por edhe më shumë, por edhe më shumë. duhet 😾😸😺 e kundërta, domethënë një qëndrueshmëri për bukurinë e individit. përshtatshmëria, stabiliteti dhe shëndeti sipas kritereve të ndjeshmërisë, përputhshmërisë civile, përvetësimit dhe lirisë së zgjedhjes për një vazhdimësi të lumtur në vend të një fundi të trishtuar.Në vijim po kërkoj që tërhiqni çdo dyshim për një përdorim të paarsyeshëm, të papërgjegjshëm ose kontraproduktiv të shumës së dëmshpërblimit pretenduar nga dhe me përvetësimin e idealit dhe karmës, si më tej, zgjerohet nga një plan shembullor i përdorimit civil të përgjegjshëm për detyrën specifike deri tani i përbërë nga aspektet e mëposhtme:

[kryesisht gjerësia e brezit të sintezës midis ambicies më të mirë të starfleetUpTo.date për t'u bërë një agjenci e themeluar ★lerë dhe përcjellëse e profesioneve ndërdisiplinore të një të drejte jo vetëm seksi, por edhe arsimore sofistikuese dhe idealiste që ofron njohuri si për më tepër praktikimi i sinergjisë së shkëmbimit të funksioneve dhe ©heck Promo Labs si transportues i detyrave dhe reklamave për startup-et nga kompania juaj e garazhit deri në sindikatat e avancuara kozmike-kohore

"Të sillen në mënyrë adekuate dhe simuluese -
Për pak sa nuk vdiqa nga komploti juaj - OSE PËR TY
sipas kërkesave të një shoqërie të qëndrueshme
në rrugën e saj të ekuilibruar të lirisë së gëzimit deri në arsyeshmërinë reaktive
me pasojë që drejtësia mbron respektivisht parametro lirinë
për Terras në pritje - kozmike - emancipim
për t'u theksuar me nder atëherë - në vend që të preferoni pothuajse shëlbimin...♩ ♪ ♫ ♬"

(cinike ;-)Në fund të fundit kam kaluar nga të qenit i pavullnetshëm që mbulon krime shumë më të rënda si barok i hartës së botës, në qendër të NATO-s, fanatik kryesor i flamurit të Fuldës për shpërqendrim, ju keni betimin tim shumë të sigurt se unë kurrë nuk do të toleroj shfrytëzime të paligjshme veçanërisht kundër një kushtetute të pritshme progresive shtetërore të Aurora de la Vega si dhe gjithashtu jo kundër egos dhe jetës sime të abuzuar dhe të dhunuar dhe pothuajse të asgjësuar më. Kështu që unë zotohem që jo vetëm të ruaj dhe ruaj kapitalin e dëmshpërblimit por për më tepër maksimizoni atë duke investuar vetëm interesin e tij në qëllime idealiste sociale si dhe të orientuar drejt fitimit të qëndrueshëm për të përmbushur të drejtën për të qenë një qytetar i suksesshëm i respektuar, përkatësisht CEO Admiral.

Kjo deklaron nga ana tjetër një panevojshmëri të paraqitjes këtu një sekuencë seriale vlerash fikse me pretendimin e pagabueshmërisë së fitimit. çfarë do të ishte pothuajse një herezi ekonomike dhe për më tepër sociale, si fyerja edhe e pafavorshme e mendjes suaj dhe time njerëzore. Kërkoj të vërtetojmë kualifikimin tonë të zakonshëm, të ndjeshëm ndaj rasteve dhe të përdorimit dhe thjesht aftësinë në varësi me gatishmëria për të përditësuar intuitën shkakësore të çdo mendjeje reaktive nga problemizer kundër problemeve dhe anasjelltas drejt një konstruktiviteti të qëndrueshëm civil dhe rrjedhimisht justifikimit të dëmshpërblimit.

Në vijim do të njoftoni investimin e zakonshëm të një agjensie mbështetëse për stalet dhe startup zgjatur nga rryma Sfidat e mëdha parësore të qytetërimit tonë planetar ndodhin me synimin më të ekuilibruar të përgjegjësisë sociale dhe mjedisore me kërkesat e gëzimit dhe lirisë që nuk tolerojnë as dëme kolektive dhe as humbje!!!

Vazhdo te lexosh
  1600 Hits

progresion "{vff}auch" [his...] për Ulrike Schmidt's geil-[H]-Off Hildburghausen Thuringa Helios klinikat pro Nakonon konventës TOS siguria e aplikimit... ose në një kryqëzor hapësinor që lufton për të luftuar për përvetësimin e dashurisë dhe lirisë .. Siguria CY-roje!??

SE SE je me të vërtetë një aplikacion i vogël kështjelle i vogël i sofistikuar kurrë më pak se kari im - sipas rëndësisë së urrejtjes Behooded - vërtet kundër starfleetUpTo.late - Unë të dedikoj... TË RAP-in... më të lartën më tërheqës... në mënyrë elegante reklama... urime për hakimin e piraterisë, përforcoj instalimin...

Vazhdo te lexosh
  790 Hits

Verfuegbarer CEO kontratë Admiral!

Vertrag ueber die Erstellung von Webcontent sowie Nutzung von Werbeflaeche zwischen person X (Business Solutions) und felix checksPromoLabs.media

 

Alternativë "përpjekje minimale; efikasitet maksimal": fuer eine einmalige Zahlung von 222 Euro an felix checksPromoLabs.media stehen person X folgende Leistungen zu:

Werbeflaeche: "sponsorizuar nga: oder mbështetur nga" Schriftzug ueberhalb der sciFiFa.cam, sciFiFa.kliko und scientology.kamera Preview Logo-Webvisitenkarte sowie im Sponsorenbereich der tullac fertiggestellten crowdfunding faqja e drejtpërdrejtë e internetit
fuer 10 Jahre ab Vertragsabschluss und erfolgreicher Transaktion die Haelfte saemtlicher Crowdfunding Einnahmen (Spenden von Nutzern an Projektbetreibende auf sciFiFa.cam, sciFiFa.click und scientology.kamera

 

Alternativë "CEO Admirali": fuer eine einamlige Zahlung von 444 Euro an felix checksPromoLabs.media stehen person X folgende Leistungen zu:

Vazhdo te lexosh
  729 Hits

Borg Drone Silvius Theumer - "Betreuer zu Fulda"

Der amtsmuissbrauchende Schikane-Bonze Silvius Theumer, "gesetzlicher" Betreuuer aus Fulda, welcher einem wurmigen Feigling gleich seine niederen Motive von Korruption, Unterschlagung und pupertaeren Machtspielchen hinter einem wurmigen ativen Ansatz wischen Selbstentscheidungskompetenz und intentionellen Fremdeinfluessen verstaerkend leugnenden, Perversionserfuellungsgehilfenpsychologie verschanzt, moege mit der ganzen ihm dienlichen Dackeljustiz zur Kasse gebeten werden!!!

Vermutlich empfindet Silvius T. es seinserseits als triumfaler Sieg einer solchen Nachtotgeburt einer de schlimmsten, bonzigen Schikane-DDR Justiz, ihm doch stur seinen dummlichen Stil- und Pensineid Emersioni djalosh aufgreifend, georgefisch fuer eine ofene Unterbringung von Felix Czeck, selbige Unrechtsjustiz stattdessen auf einen cholerisierenden Zerstoerungskurs gegen Felix Czeck einzuschwoeren und fuer eine geschlossene Unterbringung zu erzwingen.

 

  1605 Hits

Felix Czecks jep Ultimatum dhe Schaefer Weyh

Felix Czeck
Eisfelder Strasse 41
98646 Hildburghausen

Dhe si
Amtsgericht Meiningen
Lindenallee 15
98617 Meiningen

Klage

Në Sachen

i

Klägers, Felix Czeck, Eisfelder Strasse 41, 98646 Hildburghausen,

Vazhdo te lexosh
  990 Hits

Rishikimi: Deklarata e Pavarësisë sipas kafesë dhe pijeve energjetike nga Felix Czeck

Sehr geehrter Herr Meissner,

bitte bewerten Sie diese Rede, die ich Ihnen als PR-Agent bzw. Shkrimtar fantazmë bzgl. Genussmittel fuer emanzipierende KlientInnen geschrieben habe gerne in dieser Reihenfolge und Absatzbasiert mit einer Shënim nga "besonders forsches theatralisches Fordern wegen nicht stattfindender Theatre AG" ueber "wenigenerbigstener" destens immerhin selbstkritsch"

Im Rahmen meines Vorhabens mir das Rauchen zu entwoehnen bitte ich Sie, mir innerhalb des Verhandlungsspielraums von max. 6, ersatzweise 5, realistisch betrachtet aber zwecks Vermeidung juristischer Konsequenzen und aetzentster hasserfuellter Misanthropie jedoch mindeststens 4 Tassen Kaffe oder 0.5l Energy-Drink ueber den stationseigeneus kaffeehunfree gjen.

In auf Nahtodeserfahrungsleid an Gewissheit grenzende Verbitterung Sie wueden deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen selische Verbesserung mit Pessimismus ringend erneut zu unterliegen, praeventiv eine puperataer-triumphale Genugtuung ...

...dass der kuerzere Hebel so oder so zur anklagefuehrenden Feder gerechten Zorns, zum Ausschallter gegen schikanierende Unrechstverschwoerungsgebonze antiidealistischer Kontrollfreaks ist und sein wird...!

Vazhdo te lexosh
  714 Hits

Widerspruch gegen Beschluss vom 13.08. Az.: 2XVII 446/19 ersatzweise Misstrauensvotum gegen Herrn Eichner ODER Einreichung von Zivilklage zunaechst gegen Klinikum Fulda / Theumer

Erste viel angenehmere fast schon anmutige und addressatenbezogene Email wurde leider beim Dërgo als herbeigesehnter kausaler Effekt seitens ecklichster perversester und schadenfroher "Noch-niederer-als-unteruntermenschenunterunterunterraunterraubti als ishte Besseres fuehlen" geloescht. Schade. Jetzt reicht es leider nur noch fuer sarkastischen Zynismuspogo:

Einwilligungsvorbehalt AUSGERECHNET WEGEN?!? einwandfreier Buchhaltung gaenzlich ohne Neuverschuldung und anhaltender beschworener Vorsaetze auf dem Gebiet - NEIN DANKE! DIESE ANSPRUCHSVERFEHLENDE STIGMATISIERENDE SCHIKANE WEISE ICH ENTSCHIEDEN ZURUECK!!!
 
Einwilligungsvorbehalt AUSGERECHNET WEGEN?!? ueber das bisherige Ausmass der Zerstoerung meines staatsbuergerlichen Vertrauens radikalisiert werden - NEIN DANKE! DIESE ANSPRUCHSVERFEHLENDE STIGMATISIERENDE SCHIKANE WEISE ICH ENTSCHIEDEN ZURUECK!!!

Einwilligungsvorbehalt AUSGERECHNET WEGEN?!? ich kann nur als entrechteter bevormundeter Untermensch ueberleben oder habe gefaehrdet zu sein??? Ishte mir nicht gefaellt muss helfen, obwohl ODER GERADE BESONDERS WEIL es nach Faktenlage und objektiver Betrachtung Schikane zwecks Stigmatisierung und umgekehrt ist um mich wiederum als besagten Untermenschen kolassigennesolundt ?! ? ;-P - NEIN DANKE! DIESE ANSPRUCHSVERFEHLENDE STIGMATISIERENDE SCHIKANE WEISE ICH ENTSCHIEDEN ZURUECK!!!

noch einigermassen weitestgehend drejtësinësparringspartneraushilfspunchingballfreundlichst

Felix Czeck

<!-- das hat den Anspruch eines anmutigen wogenglaettenden Metakommunikationsbinsenweisheitsquirks von schoenem Wetter, Meer und Voegeln, so dass die Hoehe der geschlagenen Wellen wieder zum Surfen geeignet sei, anstatt dass die ISS Scheibenwischer anbringen muss und sich saemtliche unwuensuschenswerenges messenheit und Gerechtigkeitsliebe aufloesen moegen - zwar etwas gekuenstelt als notgedrungen perfide - noch beste Absichten in schlimmster hysterischer Verzweiflung aber hoffentlich erkennbar!!! ^^-->

  497 Hits

starfleetUpTo.date-Statusi i faqes në internet:


...A/V Chat? ...Peer to Peer aktivizuar...


...Regjistrim?... funksional...


...Nuk ka ende Uniformitet të Strukturimit të Çmimeve...


Biseda A/V është ende e disponueshme këtë muaj:Për të bërë deri në 4 Dhjetor 2023 gjithëpërfshirëse...

 • 📝Astronautin GmbH për shkak të transmetimit të drejtpërdrejtë të IBM ISS...
 • 📝Mbikëqyrësi SW për shkak të anëtarësimit në biznes në LI...
Ju lutemi regjistrohuni në buletinin tonë (mund të çregjistroheni në çdo kohë)