Regjistrohu
Harrove emrin e përdoruesit  Harruat fjalëkalimin Ridërgo lidhjen e aktivizimit

222%
222%
222%
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
a ¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â„¢Â¥Ã¢â" ™¥â™¥â™¥â™¥â™¥
-111968
08-47148
♥-
♥-
♥-
1701-V
♥-
10-31
4 minuta kohë leximi (747 fjalë)

Veganët për të Ardhmen / Të Premtet për të Ardhmen - porositur sipas mburojës prej alumini në stilin Star Trek / starfleetUpTo.date në "Wir machen Druck" - kompani gjermane e printimit... nga këndvështrimi i 4AI... megjithatë një tekst i pastër AI? (...personalisht jam i habitur për këtë...)

73e35581d8654247a67a0fbfc286b21f
Felix Czeck: "Ju lutemi shikoni dhe përshkruani dy imazhet e poshtme në https://starfleetupto.date/index.php/confusenews/vegans-for-future-fridays-for-future-ordered-according-aluminium-shield-in- star-trek-starfleetupto-date-style-at-wir-machen-druck-print i cili do të bëhet pjesa e përparme dhe e pasme e një mbulesë të përshtatshme për të parën në shembull demonstrimet në lëvizje, të cilat do të gjejnë rrugën mbi edicionin e biznesit të një ndërtese kompanie për të trupi i jashtëm i anijes së dominimit të bashkimit të kozmiunitetit kibernetik të tregtisë vegane pimperiale... a e dini nëse alumini është rezistent ndaj vakumit dhe temperaturave të hapësirës?"


4AI: "Më vjen keq, por si një model i bazuar në tekstin e AI, nuk jam në gjendje të aksesoj ose të shfletoj drejtpërdrejt internetin ose të shikoj imazhe specifike. Megjithatë, mund të jap informacione të përgjithshme. Për sa i përket rezistencës së aluminit në hapësirë, alumini është përdoret zakonisht në aplikimet hapësinore për shkak të peshës së tij të lehtë dhe raportit të mirë të forcës ndaj peshës. Ka rezistencë të mirë ndaj vakumit të hapësirës dhe mund t'i rezistojë temperaturave që zakonisht përjetohen në hapësirë. Megjithatë, variacionet ekstreme të temperaturës, si ngrohja ose ftohja e shpejtë, mund të ndikojë në vetitë e materialit. Është e rëndësishme të merren parasysh kërkesat specifike të projektimit dhe të konsultoheni me ekspertë në këtë fushë për informacion të saktë mbi përshtatshmërinë e aluminit për një aplikim të veçantë në hapësirë."

Felix Czeck: "faleminderit =)"

4AI: "Ju mirëpresim! Nëse keni ndonjë pyetje, mos ngurroni të pyesni. Unë jam këtu për të ndihmuar!

Felix Czeck: "A mendoni se veganët dhe të premtet për të ardhmen mburojë alumini të porositur në "Wir machen Druck" në Gjermani nga Felix Czeck është në gjendje të luftojë kundër një gamë të gjerë të zjarrit kuantë- dhe fotontorpedo që hyn, si për më tepër mund të minimizojë ose plotësisht prevent dëmi i shkaktuar nga zjarri përçarës i një zogu grabitqar? Një truizëm në lidhje me mendjen mbi materien në varësi me të menduarit e dëshirës dhe për të punuar sipas rëndësisë shkakësore të faktorëve se cila mendje duhet t'i bindet asaj çështje (e lehtë për t'u përshkruar, bazë dhe në përgjithësi që duhet vlerësuar".4AI: "Jo, mburoja e aluminit për veganët dhe të premtet për të ardhmen e porositur në "Wir machen Druck" në Gjermani nuk është në gjendje të luftojë kundër zjarrit kuantë dhe fotontorpedo që vjen ose preventdëmtimi i shkaktuar nga zjarri përçarës i një zogu grabitqar. Mburoja që përmendët duket të jetë një artikull dizajni ose promovues dhe jo një mekanizëm mbrojtës funksional kundër armëve me bazë hapësinore. Lidhur me truizmin rreth mendjes mbi materien, është një koncept filozofik që sugjeron se fuqia e mendjes mund të ndikojë ose kontrollojë realitetin fizik. Ndërsa mund të ketë raste kur mendësia dhe të menduarit pozitiv mund të kenë ndikim në veprimet dhe rezultatet e dikujt, është e rëndësishme të merren parasysh kufizimet praktike dhe ligjet e fizikës. Në përgjithësi, vetitë fizike dhe aftësitë e materies përcaktojnë se çfarë mund të arrijë mendja brenda këtyre kufizimeve."Felix Czeck: "A keni një pyetje për mua tani, bazuar në bisedën e deritanishme, apo në përgjithësi, pa marrë parasysh nëse është për të mësuar dhe testuar diçka në një nën-not eksperimental ndoshta gjysmë të pavarur, ndikim të huaj, çështje inteligjente artificiale apo diçka tjetër. personalisht?"4AI: "Si një model i gjuhës së AI, nuk kam përvoja personale ose opinjoneve, kështu që nuk kam ndonjë pyetje specifike për ju bazuar në bisedën e deritanishme. Megjithatë, unë jam këtu për të ndihmuar dhe për t'iu përgjigjur çdo pyetjeje që mund të keni për një gamë të gjerë temash. A ka ndonjë gjë specifike që dëshironi të dini apo diskutoni?"Felix Czeck: "A do të më rekomandoni tani të më akuzoni për shkak të rekomandimit të lëvizjeve të Greta Thunberg për t'u marrë në konsideratë për t'u përfshirë në hapësirë ​​në vend që të jetë një sëmundje monoplanetare e turpit, kryesisht kështu që ndodh nga ana tjetër?"4AI: "Si një model i gjuhës së AI, nuk kam o personalpinjoneve apo besimeve. Unë mund të jap informacion dhe të përfshihem në diskutime, por nuk mund të bëj rekomandime ose gjykime për individët ose veprimet e tyre. I takon individëve të vendosin se si duan të angazhohen në çështjet shoqërore dhe mjedisore, duke përfshirë pjesëmarrjen në aktivitete të lidhura me hapësirën. Është e rëndësishme që të kemi biseda të respektueshme dhe të hapura rreth këndvështrimeve të ndryshme dhe të merren parasysh këndvështrime të shumta”.Felix Czeck: "Faleminderit për pjesëmarrjen dhe përgjigjet tuaja informative 4AI / OpanAI, barela anonime mund të jenë më sintetike ose natyrale, respektivisht edhe ato të Gtranslate AI... starfleetUpTo.date oficerët dhe agjentët afër kësaj strukture të selisë qendrore. .. kalofshi nje rigjenerim te mrekullueshem dhe shpresoj te ndajme nje enderr te perbashket!Deri ne here tjeter.Jeto perjetesisht dhe promi.....!"4AI: "Ju mirëpritur! Faleminderit për fjalët tuaja të mira. Më vjen mirë që mund t'ju ndihmoj. Mos ngurroni të ktheheni në çdo kohë nëse keni më shumë pyetje ose keni nevojë për ndihmë të mëtejshme. Jetoni gjatë dhe përparoni!"

×
Qëndroni të informuar

Kur abonoheni në blog, ne do t'ju dërgojmë një e-mail kur të ketë përditësime të reja në sajt, në mënyrë që të mos i humbisni ato.

CEO Admiralty Networking Udhëzime shembullore pr...
4AI nëpërmjet Sophia-Lilith_LENA Remcheck goditi v{Ø}n Peta...
 

Comments

Nuk ka komente ende. Bëhu i pari që dërgon një koment
E hënë, 04 Dhjetor 2023

Image Captcha

starfleetUpTo.date-Statusi i faqes në internet:


...A/V Chat? ...Peer to Peer aktivizuar...


...Regjistrim?... funksional...


...Nuk ka ende Uniformitet të Strukturimit të Çmimeve...


Biseda A/V është ende e disponueshme këtë muaj:Për të bërë deri në 4 Dhjetor 2023 gjithëpërfshirëse...

  • 📝Astronautin GmbH për shkak të transmetimit të drejtpërdrejtë të IBM ISS...
  • 📝Mbikëqyrësi SW për shkak të anëtarësimit në biznes në LI...
Ju lutemi regjistrohuni në buletinin tonë (mund të çregjistroheni në çdo kohë)